In het eerste gesprek met uw advocaat, de heer Mr A.C.J. Letmaath, wordt besproken de kansrijkheid van de zaak, de te verrichten werkzaamheden, de kosten en de mogelijkheden om eventueel subsidie te verkrijgen. 

 

Indien u in aanmerking kunt komen voor het verkrijgen van subsidie, zal uw advocaat deze aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

 

Mr A.C.J. Letmaath heeft een ‘High Trust’-convenant gesloten met de Raad voor Rechtsbijstand. Hierdoor is het mogelijk om zeer snel duidelijkheid te verkrijgen over de vraag of subsidie (in de vorm van een zogenoemde ‘toevoeging’) wordt verleend en zo ja, wat de hoogte is van de te betalen eigen bijdrage.

 

Het kantoor kan geen derdengelden ontvangen.

 

 


Burgemeester Buskensstraat 64 Uden.  Tel.:0413-248246, Fax: 0413-249508. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.